Verstekvonnis ontruiming
Heeft u een verstekvonnis ontvangen waarbij de ontruiming van uw woning is aangezegd? Neem dan direct contact met ons op om woningontruiming op basis van het verstekvonnis te voorkomen. Wij helpen mensen met geen of laag inkomen om ontruiming van de woning bij een verstekvonnis te voorkomen. De rechter zal het verstekvonnis wijzen als u niet heeft gereageerd op de dagvaarding van de deurwaarder om op de terechtzitting van de rechtbank te verschijnen. Met dit verstekvonnis mag de deurwaarder binnen drie dagen na betekening van het verstekvonnis, tot ontruiming van uw woning overgaan. Huisuitzetting is dan alleen te voorkomen als u de huurachterstand alsnog betaalt, of als u een deelbetaling doet en voor het restant een betalingsregeling afspreekt. Uw verhuurder is niet verplicht om in te stemmen met uitstel van de ontruiming of met betalingsuitstel. Kunt u echter niet betalen en de deurwaarder is niet bereid tot uitstel of een betalingsregeling, dan mag u op grond van het verstekvonnis uit uw huis worden gezet.
Ontruiming verstekvonnis aanvechten
Als u de ontruiming door een verstekvonnis wilt aanvechten, dan zijn er beperkte mogelijkheden. Het verstekvonnis is immers uitvoerbaar bij voorraad verklaard door de rechter, dus de ontruiming mag na de betekening en aanzegging ontruiming zonder meer plaatsvinden. U kunt het verstekvonnis bij de kantonrechter aanvechten door in verzet te gaan tegen het verstekvonnis waarin de ontruiming van uw woning is bepaald. U heeft vier weken de tijd om een deurwaarder een verzetdagvaarding te laten uitbrengen tegen het verstekvonnis. De termijn van vier weken begint te lopen vanaf het moment dat u bekend bent geworden met de inhoud van het verstekvonnis. Ook als de deurwaarder het verstekvonnis aan u in persoon heeft betekend, dan gaat de vier weken termijn lopen. Lukt het u niet om binnen deze termijn in verzet te gaan tegen het verstek ontruimingsvonnis, dan is het verstekvonnis onherroepelijk geworden en kunt u niet meer in verzet of in hoger beroep. Indien u tot onze doelgroep behoort, dan kunnen wij u helpen met het opstellen van een verzetdagvaarding tegen het verstekvonnis om zo wellicht de ontruiming van uw woning te voorkomen. Omdat de termijn voor het instellen van verzet kort is, moet u gelijk met ons contact opnemen zodra u het verstekvonnis en de betekening van de deurwaarder heeft ontvangen.
Executiegeschil verstekvonnis ontruiming
Een executiegeschil tegen een verstekvonnis om ontruiming te voorkomen, is vaak het laatste redmiddel. Een executiegeschil tegen de woningontruiming, is feitelijk een kort geding bij de voorzieningenrechter van de civiele rechtbank. Een advocaat dient dan aan de voorzieningenrechter verlof te vragen om in een kort geding de ontruiming door het verstekvonnis aan te vechten. In het executiegeschil moet worden aangetoond dat het verstekvonnis op onjuiste gronden is gewezen en in een verzetprocedure bij de kantonrechter niet in stand zal blijven. Ook als de verzettermijn is verstreken, is een executiegeschil tegen de ontruiming bij een verstekvonnis mogelijk. De voorzieningenrechter moet dan in het executiegeschil worden overtuigd dat het verstekvonnis pertinent onredelijk is of dat de ontruiming tot maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen zal leiden. Bijvoorbeeld omdat ernstige zieken of minderjarige kinderen zonder enige vorm van opvang op straat worden gezet. Door de woningontruiming op basis van het verstekvonnis zal een acute noodtoestand ontstaan. De voorzieningenrechter mag dit echter niet zomaar aannemen. Een executiegeschil bij woningontruiming geeft de rechter niet meer dan de mogelijkheid tot een marginale toetsing van het verstekvonnis. De voorzieningenrechter heeft als uitgangspunt dat het verstekvonnis inhoudelijk juist is. De kantonrechter heeft immers de ontruimingsdagvaarding beoordeeld en het verstekvonnis gewezen. De voorzieningenrechter zal dit oordeel van de kantonrechter niet snel naast zich neerleggen. In het executiegeschil moet dus in één korte zitting worden aangetoond dat executie van het verstekvonnis pertinent onredelijk is of dat de ontruiming tot een – levensbedreigende – noodtoestand zal leiden. Krijgt u te maken met een ontruiming op grond van een verstekvonnis en heeft u goede gronden voor een executiegeschil, neem dan direct met ons contact op voor hulp.